Yerevan Armenia Concert on CD

8 Feb 2013

Blog-Article-1000x426-px

KOHAR with Stars of Armenia CD consists of 32 live performances recorded and released on double CD. The live recordings contain favorite songs with new & exclusive arrangement and rendition that will thrill every music lover.

KOHAR with Stars of Armenia concert has been dubbed as the biggest production that Yerevan witnessed at Liberty Square, Opera.


«ԳՈՀԱՐ Հայաստանի Աստղերուն հետ» նոր թողարկուած խտասկաւառակը կ’ընդգրկէ 32 կենդանի կատարումներու ձայնագրութիւններ: Այս ուղիղ ձայնագրութիւնները կը բովանդակեն սիրուած երգեր՝ նոր եւ բացառիկ դաշնաւորումով եւ կատարողութեամբ, որոնք պիտի հմայեն իւրաքանչիւր երաժշտասէր:

«ԳՈՀԱՐ Հայաստանի Աստղերուն հետ» համերգը կը նկատուի ամենամեծ արտադրութիւնը, որու Երեւանն ականատես եղաւ, Ազատութեան Հրապարակի վրայ, Օփերայի առջեւ:

Latest News

Show All Articles